Kompleksowa obsługa w zakresie IT

My nie sprzedajemy klientom produktu czy usługi. Oferujemy każdej firmie zintegrowany system zarządzania wspierający właścicieli i zarządy w podejmowaniu decyzji, dostarczający pełną analizę sytuacji finansowej firmy. Poprzez wdrożone przez nas zintegrowane systemy informatyczne firma może w szczegółach przyjrzeć się obszarom przychodów przynoszącym zyski i zostać ostrzeżona o ewentualnych zagrożeniach na kolejnych etapach powstawania produktu, usługi, dystrybucji. W firmach naszych klientów pracownicy, dzięki stworzonym przez nas aplikacjom skupiają się na istocie swojej pracy, a proste mechaniczne czynności są na tyle usystematyzowane, że nie stanowią elementu zagrożenia i wykonywane są automatycznie. Wielu klientów przyznaje, że bez naszych narzędzi nie wyobrażają sobie funkcjonowania ich organizacji.

K.A.Radwańska
Dyrektor Handlowy Synthelix Sp. z o. o.

Szkolenia

Dla Synthelix elementem uzupełniającym wdrożenia abas Business i integracje systemów informatycznych są szkolenia,seminaria i konferencje organizowane dla klientów.

Szkolenia kierowane są do pracowników na każdym stanowisku i zapewniają wiedzę i umiejętności niezbędne przy wykonywanych zadaniach systemowych.

Proponujemy również szkolenia VIP, często indywidualne, kierowane do prezesów, członków zarządu, managerów zainteresowanych uzyskaniem umiejętności pozwalających na analizę i dostęp do pełnych informacji o kondycji firmy, ponoszonych kosztach, uzyskanych przychodach oraz o najnowszych technologiach z zakresu systemów zarządczych.

Szkolenia są organizowane w formie spotkań z fachowcami oraz w formie warsztatów, na których uczestnicy szkoleń uczą się praktycznych rozwiązań systemowych.
Szczególnym szkoleniem jest szkolenie przeznaczone dla administratorów systemów. Nasi eksperci przekazują na nim nie tylko wiedzę z zakresu działania systemów ale również uczą jak we własnym zakresie programować nawet skomplikowane funkcje.

Szkolenia zawsze prowadzone są przez wysokiej klasy specjalistów.

Synthelix Sp. z o.o., Biuro: ul. B. Prusa 1/4, 50-319 Wrocław, telefon: +48 71 793 95 81, Faks: +48 71 794 05 05, e-mail: biuro@synthelix.com