Filozofia Synthelix

Już na studiach zrozumiałem, że nowe technologie, nieustanna edukacja i ciężka praca stanowi podstawę każdego sukcesu, a to właśnie sukces motywuje nas do dalszego rozwoju. Po kilkunastu latach międzynarodowego doświadczenia w branży informatycznej, postanowiłem założyć własną firmę, w której idea sukcesu miała stać się motywacją dla jej pracowników i źródłem zadowolenia Klientów. Dziś, każdy nowy projekt i każde spotkanie z nowym człowiekiem, to kolejne doświadczenia, które stają się inspiracją dla nowych pomysłów. Ten przepis na swoistego rodzaju perpetuum mobile, przyświeca mi każdego dnia i sprawia, że zaczynam go głodny kolejnego sukcesu.

Bartosz Mnich
Prezes Zarządu Synthelix Sp. z o.o.

Abas Software Partner

Wyłącznym partnerem biznesowym firmy Abas Software AG, producenta sprawdzonych i cenionych na świecie systemów klasy ERP w Polsce, jest Synthelix Sp. z o.o.

Dzięki wysokiej jakości usług wdrożeniowo-integracyjnych oferowanych przez Synthelix, przy doskonałej, wieloletniej współpracy z Abas Software, Klienci korzystający z oprogramowania Abas Business Software, są w pełni zadowoleni z możliwości i korzyści, które zapewnia im perfekcyjnie wdrożony system.

Siłą organizacji skupionej wokół Abas Software jest jej wielonarodowość, która zapewnia opiekę klientom w całej Europie i na wszystkich kontynentach. 52 organizacje partnerskie, współdziałając ze sobą, tworzą globalny system integracyjny, spajający finanse, rachunkowość, handel, logistykę i produkcję w całym obszarze funkcjonalności, również lokalnych przepisów prawnych i podatkowych. Całą tę trudną do oszacowania wiedzę, która stała się wartością dodaną, oferujemy naszym klientom wraz z wdrożeniem abas Business Software.

Najważniejszym elementem organizacji Abas Software jest kapitał ludzki. Procedury doboru współpracowników skupiają się na jakości pracy nowych partnerów oraz ich umiejętności wykorzystania wiedzy z zakresu najnowszych technologii.

Wiarygodność i indywidualna, wyjątkowa organizacja partnera decydują o ostatecznej ocenie.

Abas Software kładzie szczególny nacisk na edukację swoich współpracowników. Konferencje, seminaria, ukierunkowane indywidualnie szkolenia są przedmiotem kilku spotkań edukacyjno-biznesowych każdego roku.

Kontakty partnerów w organizacji są oparte na współpracy i wzajemnej pomocy. Przejrzysty podział rynku powoduje, że współpraca przebiega płynnie i daje bardzo dobre rezultaty, które stają się atutami świadczonej usługi i korzyścią Klientów.

Synthelix Sp. z o.o., Biuro: ul. B. Prusa 1/4, 50-319 Wrocław, telefon: +48 71 793 95 81, Faks: +48 71 794 05 05, e-mail: biuro@synthelix.com