Kompleksowa obsługa w zakresie IT

My nie sprzedajemy klientom produktu czy usługi. Oferujemy każdej firmie zintegrowany system zarządzania wspierający właścicieli i zarządy w podejmowaniu decyzji, dostarczający pełną analizę sytuacji finansowej firmy. Poprzez wdrożone przez nas zintegrowane systemy informatyczne firma może w szczegółach przyjrzeć się obszarom przychodów przynoszącym zyski i zostać ostrzeżona o ewentualnych zagrożeniach na kolejnych etapach powstawania produktu, usługi, dystrybucji. W firmach naszych klientów pracownicy, dzięki stworzonym przez nas aplikacjom skupiają się na istocie swojej pracy, a proste mechaniczne czynności są na tyle usystematyzowane, że nie stanowią elementu zagrożenia i wykonywane są automatycznie. Wielu klientów przyznaje, że bez naszych narzędzi nie wyobrażają sobie funkcjonowania ich organizacji.

K.A.Radwańska
Dyrektor Handlowy Synthelix Sp. z o. o.

Usługi opieki powdrożeniowej

Synthelix dba o Klienta nie tylko w czasie wdrożenia ale również po jego zakończeniu. Zapewniamy sprawny system usług gwarantujący stabilną pracę wdrożonych systemów.

Rozwój firm jest procesem ciągłym. Zmiany następują każdego dnia, dlatego systemy informatyczne, w których pracuje firma też muszą się zmieniać.

W ramach opieki powdrożeniowej proponujemy:
  • aktualizację systemów w zakresie dostosowania ich do zmian prawno-podatkowych;
  • dostosowanie systemów do nowych rozwiązań technologicznych;
  • dodawanie nowych, określonych przez Klienta funkcji;
  • porady eksperckie, w tym również drogą e-mailową i telefoniczną;
  • dodatkowe integracje z systemami zewnętrznymi.
Nasi konsultanci nie tylko udzielają pomocy na każde wezwanie Klienta, ale też wychodzą naprzeciw i proponują klientom nowe, korzystne, dostosowane do ich potrzeb rozwiązania.

Chcemy aby systemy rozwijały się wraz z biznesem i nie były wymieniane na nowe, co wiązałoby się z dodatkową, kosztowną pracą wdrożeniową.

Synthelix Sp. z o.o., Biuro: ul. B. Prusa 1/4, 50-319 Wrocław, telefon: +48 71 793 95 81, Faks: +48 71 794 05 05, e-mail: biuro@synthelix.com