Praca jest szansą na własną samorealizację

Każdy, rozpoczynając pracę jest pełen nadziei, że zrealizuje swoje pomysły, nabędzie nowe umiejętności, pozna nowe, międzynarodowe rynki i zapozna się z nowymi technologiami. Zatrudniając nowego pracownika otwieramy przed nim wszystkie te możliwości. Ponieważ jasno określone są również zasady pracy i kompetencje indywidualne pracowników na każdym stanowisku, praca staje się przyjemnością życia, a nie koniecznością.
Zespół, który stworzyliśmy w Synthelix pracuje w atmosferze wzajemnego wspierania się i jest nastawiony na rozwiązywanie zadań dla naszych klientów. Ścieżka kariery jest otwarta dla każdego naszego pracownika.

Elżbieta Mnich
Wiceprezes Zarządu Synthelix Sp. z o.o.

Ścieżka kariery

Synthelix wyznacza pracownikom drogi do osiągnięcia profesjonalnej doskonałości i satysfakcji w sferze zawodowej.
Podstawową zasadą naszych pracowników jest planowanie i pokonywanie kolejnych szczebli na ścieżkach rozwoju i awansu zawodowego.

Ścieżki kariery w Synthelix stanowią:
  • wykonane zadania indywidualne i zespołowe;
  • struktura organizacyjna firmy;
  • cykle szkoleń;
  • motywacyjny system wynagrodzeń.

Droga kariery jest dla każdego pracownika otwarta. Ambitni, którzy szukają nowych możliwości i wyzwań osiągną sukces zawodowy.

Ścieżka kariery Synthelix

Synthelix Sp. z o.o., Biuro: ul. B. Prusa 1/4, 50-319 Wrocław, telefon: +48 71 793 95 81, Faks: +48 71 794 05 05, e-mail: biuro@synthelix.com