Synthelix Sp. z o.o.

Biuro: ul. B. Prusa 1/4
50-319 Wrocław
telefon: +48 71 793 95 81
fax: +48 71 794 05 05
e-mail: biuro@synthelix.com
www: http://www.synthelix.com

Synthelix Sp. z o.o. zarejestrowana w Oławie przy ulicy Staffa 25, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławium, VI Wydziału Gospodarczego pod numerem KRS 0000299158, NIP 9121830633 o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 PLN.

Jak do nas trafić


Synthelix Sp. z o.o., Biuro: ul. B. Prusa 1/4, 50-319 Wrocław, telefon: +48 71 793 95 81, Faks: +48 71 794 05 05, e-mail: biuro@synthelix.com