Kompleksowa obsługa w zakresie IT

My nie sprzedajemy klientom produktu czy usługi. Oferujemy każdej firmie zintegrowany system zarządzania wspierający właścicieli i zarządy w podejmowaniu decyzji, dostarczający pełną analizę sytuacji finansowej firmy. Poprzez wdrożone przez nas zintegrowane systemy informatyczne firma może w szczegółach przyjrzeć się obszarom przychodów przynoszącym zyski i zostać ostrzeżona o ewentualnych zagrożeniach na kolejnych etapach powstawania produktu, usługi, dystrybucji. W firmach naszych klientów pracownicy, dzięki stworzonym przez nas aplikacjom skupiają się na istocie swojej pracy, a proste mechaniczne czynności są na tyle usystematyzowane, że nie stanowią elementu zagrożenia i wykonywane są automatycznie. Wielu klientów przyznaje, że bez naszych narzędzi nie wyobrażają sobie funkcjonowania ich organizacji.

K.A.Radwańska
Dyrektor Handlowy Synthelix Sp. z o. o.

Usługi integracji systemów

Synthelix oferuje usługi integracji systemów polegające na stworzeniu harmonicznych powiązań pomiędzy systemami informatycznymi a żywą tkanką firmy.

Celem integracji jest zbudowanie efektywnego i bezpiecznego systemu, który zapewni szybki dostęp oraz niezawodność, wydajność i kompletność informacji zarządczej.

Obszarami integracji są:
  • Biznes - zintegrowanie wszystkich zasobów, którymi firma dysponuje
  • Sieć - połączenie wszystkich urządzeń pracujących w sieci informatycznej
  • Aplikacja - integracja systemów informatycznych w jeden zintegrowany system erp
Wyjątkowy, innowacyjny system organizacji pracy w Synthelix pozwala na bardzo szybką integrację i krótki czas wdrożenia systemów informatycznych.

Szybkość obiegu informacji i jej niepodważalna jakość są nierozłącznym elementem zakończonych przez Synthelix indywidualnych integracji dla firm.

Integracja systemów zarządzania w przedsiębiorstwie w jeden zintegrowany system informatyczny klasy erp, pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze, które w rozproszonym środowisku mogłybyć tracone w procesach trudnych do zauważenia. Dlatego ważnym jest aby nie odwlekać w czasie wdrożenia zintegrowanego systemu zarządzania, gdyż pozwala on szybciej ustawić procesy na właściwych torach. Integracja uwzględniać powinna możliwie szeroką i różnorodną gamę zaimplementowanych wcześniej w firmie rozszerzeń. Często spotykane rozwiązania to integracja z MS Office / Lotusem / Open Office po CAD/CAQ lub niezależne systemy CRM itp.
Zintegrowany system ERP znajduje zastosowanie wszędzie tam gdzie kluczowe w procesie produkcji informacje, rozsiane są po różnych działach, a szybki dostęp do nich ma istotny wpływ na proces podejmowania istotnych decyzji.
Synthelix Sp. z o.o., Biuro: ul. B. Prusa 1/4, 50-319 Wrocław, telefon: +48 71 793 95 81, Faks: +48 71 794 05 05, e-mail: biuro@synthelix.com